Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 783/TTg-KTN về việc giải quyết vướng mắc Dự án xây dựng cầu Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 783/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 23/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 783/TTg-KTN
V/v giải quyết vướng mắc Dự án xây dựng cầu Cần Thơ

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Các Bộ: Giao thông vận tải, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 2132/BGTVT- CGĐ ngày 03 tháng 4 năm 2008) và ý kiến của các Bộ: Xây dựng (văn bản số 867/BXD-GĐ ngày 09 tháng 5 năm 2008), Tài chính (văn bản số 5071/BTC-ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2957/BKH-KCHT&ĐT ngày 25 tháng 4 năm 2008) về việc giải quyết vướng mắc đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng cầu Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải quyết định và chịu trách nhiệm việc thay đổi vật liệu đắp lớp đỉnh nền và bổ sung khối lượng cát bù lún và cát gia tải xử lý nền đường đất yếu vào giá trị hợp đồng các gói thầu số 1 và số 3 Dự án xây dựng cầu Cần Thơ.

2. Đối với việc xây dựng chỉ số giá riêng cho vật liệu thép: Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo rà soát các quy định về sử dụng vật liệu và về điều chỉnh giá trong Hợp đồng đã ký (vật liệu nhập khẩu, vật liệu trong nước); thỏa thuận với Bộ Xây dựng xem xét, quyết định việc điều chỉnh giá thép sử dụng trong gói thầu số 2.

3. Bộ Giao thông vận tải nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để xảy ra tình trạng tương tự trong quá trình đấu thầu./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Ban quản lý dự án Mỹ Thuận;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, TTĐT, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN (3b). 17

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 783/TTg-KTN về việc giải quyết vướng mắc Dự án xây dựng cầu Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.062
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202