Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 76/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 76/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 16/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 76/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh chi phí xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi : Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương

Trả lời văn bản số 168/2008/BVĐD-BQLDA ngày 12/5/2008 của Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương về việc xin hướng dẫn điều chỉnh chi phí xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Đối với Dự án xây dựng mở rộng, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương Sầm sơn – Thanh Hoá, trường hợp Ban quản lý dự án gồm các thành viên làm việc kiêm nhiệm, không có kỹ sư chuyên ngành xây dựng, thì Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức hoặc cá nhân có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công việc phục vụ cho công tác quản lý dự án. Chi phí cho công tác thuê tổ chức hoặc cá nhân này xác định bằng cách lập dự toán và được trích trong chi phí quản lý dự án. Riêng chi phí Ban quản lý dự án được xác định theo quy định tại Thông tư số 118/2007/TT-BTC ngày 2/10/2007 của Bộ Tài chính.

2. Thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, Chủ đầu tư lập dự toán chi phí xây dựng bổ sung một lần trên cơ sở những khối lượng xây lắp chịu ảnh hưởng tăng (giảm) giá vật liệu xây dựng từ năm 2007 đã thực hiện đến khi lập dự toán và những khối lượng còn lại của hợp đồng chưa thực hiện, làm căn cứ để điều chỉnh giá hợp đồng, giá gói thầu, điều chỉnh dự toán công trình và điều chỉnh tổng mức đầu tư. Trường hợp giá gói thầu sau khi điều chỉnh vượt giá gói thầu đã được phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư quyết định phê duyệt và gửi kết quả để báo cáo Người quyết định đầu tư. Đối với gói thầu xây mới hạng mục Nhà điều trị nội trú 12 tầng thuộc Dự án xây dựng mở rộng, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương, sau khi điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng Trung ương căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH VỤ
Phạm Văn Khánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 76/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.508
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234