Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 753/TTg-KTN về việc chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách của tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 753/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 18/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 753/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách của tỉnh Quảng Trị

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tại công văn số 692/UBND-CN ngày 31 tháng 3 năm 2009, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2611/BKH-QLĐT ngày 16 tháng 4 năm 2009 về việc chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách của tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về nguyên tắc, cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị áp dụng hình thức chỉ định thầu thực hiện các dự án nêu tại công văn trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm về tính cấp bách của các gói thầu thuộc các dự án nêu trên và chỉ đạo thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, Các Vụ TH, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (5)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 753/TTg-KTN về việc chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách của tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


796
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.44.54