Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7522/VPCP-KTN về khởi công trong năm 2011 bốn dự án đầu tư và thực hiện Đề án Trang bị phương tiện làm việc của ngành Tòa án nhân dân giai đoạn II (2008-2013) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7522/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 26/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7522/VPCP-KTN
V/v khởi công trong năm 2011 bốn dự án đầu tư và thực hiện Đề án Trang bị phương tiện làm việc của ngành Tòa án nhân dân giai đoạn II (2008-2013).

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Tòa án nhân dân tối cao.

 

Về đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao (tờ trình số 423/TA-KHTC ngày 09 tháng 9 năm 2011, công văn số 450/TA-KHTC ngày 14 tháng 10 năm 2011), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6801/BKHĐT-QPAN ngày 10 tháng 10 năm 2011), Tài chính (công văn số 13350/BTC-ĐT ngày 5 tháng 10 năm 2011) về cho phép khởi công trong năm 2011 bốn dự án đầu tư và thực hiện Đề án Trang bị phương tiện làm việc của ngành Tòa án nhân dân giai đoạn II (2008 - 2013), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Tòa án nhân dân tối cao hoàn tất các thủ tục thanh toán khối lượng đã thực hiện đối với Dự án xây dựng Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng, Dự án xây dựng Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh và làm việc với Kho bạc Nhà nước tại các địa phương để giải ngân theo đúng quy định;

2. Về Dự án xây dựng Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị và Đề án tổng thể phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tòa án giai đoạn 2011 - 2015: Tòa án nhân dân tối cao thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ.

3. Về kinh phí thực hiện Đề án Trang bị phương tiện làm việc của ngành Tòa án nhân dân giai đoạn II (2008 - 2013): Tòa án nhân dân tối cao thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6817/VPCP-KTTH ngày 28 tháng 9 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ về xử lý vướng mắc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2011 của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Tòa án nhân dân tối cao và các Bộ biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý., các Vụ: KTTH, NC;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7522/VPCP-KTN về khởi công trong năm 2011 bốn dự án đầu tư và thực hiện Đề án Trang bị phương tiện làm việc của ngành Tòa án nhân dân giai đoạn II (2008-2013) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.544

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188