Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7376/BGTVT-VT về việc nâng cấp, cải tạo đường ngang cấp III tại Km 318 + 200 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7376/BGTVT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Lê Mạnh Hùng
Ngày ban hành: 08/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7376/BGTVT-VT
V/v: Nâng cấp, cải tạo đường ngang cấp III tại Km 318 + 200 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: - Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Xét đề nghị tại công văn số 1767/UBND - QLĐT ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Vinh tỉnh Nghệ An và ý kiến của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại công văn số 1732/ĐS – CSHT ngày 12 tháng 8 năm 2008 về việc đề nghị cho nâng cấp, cải tạo đường ngang tại Km 318 + 200 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh thành đường ngang cấp III phòng vệ bằng dàn chắn, trong kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt theo quyết định 1856/QĐ – TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Do đường Đinh Công Chất thuộc thành phố Vinh tỉnh Nghệ An giao cắt với 03 đường sắt gồm đường sắt chính tuyến Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh tại Km 318 + 200 (lý trình đường sắt) và 02 đường sắt vào khu chỉnh bị đầu máy. Đây là nơi có mật độ tàu xe và người qua lại lớn, vì vậy trong giai đoạn trước mắt, để đảm bảo an toàn giao thông khi chưa có điều kiện xây dựng  giao cắt khác mức hoặc cải dịch vị trí đường ngang này, Bộ Giao thông vận tải đồng ý cho phép nâng cấp, cải tạo đường ngang tại Km 318 + 200 tuyến đường sắt  Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh thành đường ngang cấp III phòng vệ bằng dàn chắn.

2. Giao Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam xem xét hồ sơ đề nghị cấp phép, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế các yếu tố không bảo đảm theo quy định của Điều lệ đường ngang và ra quyết định cho phép chuyển đổi hình thức phòng vệ từ đường ngang cấp III phòng vệ bằng cảnh báo tự động thành đường ngang cấp III phòng vệ bằng dàn chắn tại Km 318 + 200 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh.

3. Kinh phí khảo sát, thiết kế, xây dựng đường ngang do Công ty quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh và Công ty TTTH đường sắt Vinh thực hiện bằng nguồn vốn do nhà nước cấp cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam theo Quyết định 1856/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ.

4. Kinh phí quản lý, bảo trì đường ngang và tổ chức phòng vệ đường ngang do Công ty Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh và Công ty TTTH đường sắt Vinh thực hiện bằng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế theo kế hoạch nhà nước cân đối hàng năm cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phối hợp thực hiện việc cải tạo, nâng cấp đường ngang nói trên để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đường bộ ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- BT Hồ Nghĩa Dũng (báo cáo),
- Cục Đường sắt Việt Nam,
- UBND thành phố Vinh tỉnh Nghệ An,
- Công ty QLĐS Nghệ Tĩnh,
- Công ty TTTH Đường sắt Vinh,
- Lưu: VT, VTải (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7376/BGTVT-VT về việc nâng cấp, cải tạo đường ngang cấp III tại Km 318 + 200 tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.037
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118