Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7246/BGTVT-TC về việc quyết toán dự án Cảng Hải Phòng giai đoạn khẩn cấp do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7246/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 02/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------

Số: 7246/BGTVT-TC
V/v Quyết toán dự án Cảng Hải Phòng giai đoạn khẩn cấp.

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 11160/BTC-ĐT ngày 19/9/2008 của Bộ Tài chính về việc quyết toán Dự án cải tạo nâng cấp Cảng Hải Phòng giai đoạn khẩn cấp. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Yêu cầu Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Dự án cải tạo nâng cấp Cảng Hải Phòng giai đoạn khẩn cấp theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bản số 11160/BTC-ĐT ngày 19/9/2008 và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 30/11/2008.

Xin gửi kèm theo văn bản này văn bản số 11160/BTC-ĐT ngày 19/9/2008 của Bộ Tài chính./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Ban QLDA cảng Hải Phòng
- Lưu: VP, Vụ TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7246/BGTVT-TC về việc quyết toán dự án Cảng Hải Phòng giai đoạn khẩn cấp do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.854
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236