Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 684/VPCP-QHQT về việc vay vốn nước ngoài cho các dự án thuộc ngành giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 684/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 29/02/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 684/VPCP-QHQT
V/v vay vốn nước ngoài cho các dự án thuộc ngành giao thông

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2000

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các công văn số 3502/GTVT ngày 8/10/1999 và 253/GTVT ngày 26/1/2000), ý kiến của Ngân hàng Nhà nước (công văn số 1197/CV-NHNN14 ngày 8/12/1999), Bộ Tài chính (công văn số 5729 TC/TCĐN ngày 15/11/1999) và ý kiến thảo luận của các cơ quan liên quan trong cuộc họp ngày 16/2/2000 tại Văn phòng Chính phủ về việc công ty Trans Globe Petroleum thuộc tập đoàn Star Financial Co., Vương quốc Anh đề nghị cho vay vốn, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đây là vấn đề thương mại thuần túy, các cơ quan của Chính phủ không trực tiếp tham gia vào qúa trình tìm hiểu thông tin và thương thảo giữa các doanh nghiệp. Trường hợp khoản vay nước ngoài có yêu cầu được Chính phủ bảo lãnh thì thực hiện theo Quy chế bảo lãnh của Chính phủ đối với khoản vay nước ngoài theo Quy chế bảo lãnh của Chính phủ đối với khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng được ban hành theo Quyết định số 233/1999/QĐ-TTg ngày 20/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ.

- Trong quá trình gặp gỡ thương thảo với đối tác nước ngoài, tổ chức đi vay có thể yêu cầu sự hỗ trợ về nghiệp vụ của các chuyên gia của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng CP, các PTT Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Mạnh Cầm
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Tôn và Nguyễn Quốc Huy, các Vụ KTTH, CN, TTTTBC
- Lưu: QHQT (3b), VT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 684/VPCP-QHQT về việc vay vốn nước ngoài cho các dự án thuộc ngành giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.338
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118