Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 683/TTg-KTN về việc địa điểm bố trí dự án đầu tư khu thương mại và dân cư của Công ty Trường An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 683/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 06/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 683/TTg-KTN
V/v địa điểm bố trí dự án đầu tư khu thương mại và dân cư của Công ty Trường An

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (công văn số 427/UBND-KTTH ngày 26 tháng 02 năm 2009), ý kiến các Bộ: Giao thông vận tải (công văn số 1426/BGTVT-KHĐT ngày 13 tháng 3 năm 2009), Xây dựng (công văn số 464/BXD-KTQH ngày 25 tháng 3 năm 2009), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 912/BTNMT-KH ngày 27 tháng 3 năm 2009), Quốc phòng (công văn số 1062/BQP-TM ngày 10 tháng 3 năm 2009) về địa điểm bố trí dự án đầu tư khu thương mại và dân cư của Công ty Trường An, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Xây dựng xác định cụ thể về địa điểm, ranh giới và quy mô ga An Bình đảm bảo phù hợp với quy hoạch mở rộng ga An Bình và đáp ứng sự phát triển đô thị và kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐP;
- Lưu VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 683/TTg-KTN về việc địa điểm bố trí dự án đầu tư khu thương mại và dân cư của Công ty Trường An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


843
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251