Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 68/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Tạn
Ngày ban hành: 19/01/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 68/CP-QHQT
V/v Tham gia Dự án RENPAP

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2000

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số179 BKH/KTĐN ngày 11 tháng 1 năm 2000), của Bộ Tài chính (công văn số 6448TC/VT ngày 21 tháng 12 năm 1999), của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 4525 BNN/KH ngày 9 tháng 12 năm 1999), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan đầu mối của Việt Nam tham gia Dự án RENPAP - "Mạng lưới khu vực về thuốc bảo vệ thực vật ở khu vực Châu á -Thái Bình Dương", do UNDP tài trợ, triển khai tại 14 nước trong khu vực như kiến nghị nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai Dự án./.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Công Tạn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 68/CP-QHQT ngày 19/01/2000 về việc tham gia Dự án RENPAP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.035

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.26.60