Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6654/VPCP-QHQT về việc triển khai Dự án Xây dựng Trạm liên kiểm Phu-cưa tỉnh At-ta-pư (Lào) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6654/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 07/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6654/VPCP-QHQT
V/v triển khai Dự án Xây dựng Trạm liên kiểm Phu-cưa tỉnh At-ta-pư (Lào)

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại văn bản số 1371/UBND-KTTH ngày 16 tháng 7 năm 2008; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5899/BKH-KTĐN ngày 14 tháng 8 năm 2008, Bộ Tài chính tại văn bản số 10510/BTC-TCĐN ngày 09 tháng 9 năm 2008 về việc triển khai Dự án Xây dựng Trạm kiểm soát liên hợp Phu-cưa tỉnh At-ta-pư (Lào), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum được chỉ định gói thầu tư vấn kỹ thuật thi công của Dự án Xây dựng Trạm kiểm soát liên hợp Phu-cưa tỉnh At-ta-pư (Lào). Đối với các phần công việc còn lại của Dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thực hiện theo đúng các quy định có liên quan của hai nước.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Kiều Đình Thụ, Phạm Văn Phượng, các Vụ: ĐP, NC, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6654/VPCP-QHQT về việc triển khai Dự án Xây dựng Trạm liên kiểm Phu-cưa tỉnh At-ta-pư (Lào) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.903
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112