Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6577/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2-GTTN do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6577/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 26/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6577/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu Dự án mở rộng SX giai đoạn 2-GTTN

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

Tổng Công ty thép Việt Nam CTCP
(Số 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 351/VNS-ĐTPT ngày 09/12/2011 của  Tổng Công ty thép Việt Nam CTCP về việc thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án ưu đãi đầu tư Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2-GTTN, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua xem xét nội dung kiến nghị và hồ sơ gửi kèm tại công văn số 351/VNS-ĐTPT nêu trên, nội dung phản ánh của Tổng Công ty tương tự như nội dung kiến nghị tại các công văn số 996/GTTN-QLDA ngày 22/9/2011, công văn số 1259/GTTN-QLDA ngày 06/12/2011 của Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên và đã được Tổng cục Hải quan trả lời cụ thể tại các công văn số 4915/TCHQ-TXNK ngày 06/10/2011 và công văn số 6481/TCHQ-TXNK ngày 21/12/2011 (đính kèm). Việc giải quyết vướng mắc theo như nội dung kiến nghị tại công văn số 351/VNS-ĐTPT là vượt quá thẩm quyền của Bộ Tài chính. Đề nghị Tổng công ty hướng dẫn Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên liên hệ với Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét xác nhận số xe ô tô là phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ để áp dụng chính sách thuế theo đúng quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng Công ty thép Việt Nam CTCP được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ: CST, PC Bộ (để biết);
- C.ty CP gang thép Thái Nguyên;
(P. Cam Giá, TP. Thái Nguyên)
- Cục Hq Cao Bằng (để t/h);
- Cục HQ Lạng Sơn (để t/h);
- Lưu: VT; TXNK (9b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6577/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2-GTTN do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


959
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127