Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6533/VPCP-QHQT về việc gia hạn Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6533/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 01/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6533/VPCP-QHQT
V/v gia hạn Dự án HTKT cho dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 6355/BGTVT-KHĐT ngày 26 tháng 8 năm 2008; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6971/BKH-KTĐN ngày 26 tháng 9 năm 2008; Bộ Tài chính tại văn bản số 11209/BTC-TCĐN ngày 22 tháng 9 năm 2008 và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 8777/NHNN-HTQT ngày 26 tháng 9 năm 2008 về việc điều chỉnh bổ sung và gia hạn thời gian đóng Hiệp định vay Dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) cho dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai vay vốn của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc điều chỉnh bổ sung và gia hạn thời hạn đóng Hiệp định vay cho dự án Hỗ trợ kỹ thuật nêu trên đến ngày 30 tháng 6 năm 2009.

2. Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các cơ quan liên quan, rà soát kỹ nội dung bổ sung, bảo đảm sử dụng vốn dư tiết kiệm, hiệu quả và tránh trùng lắp với công việc đã giao cho nhà thầu Nhật Bản "Lập kế hoạch tái định cư và đánh giá tác động môi trường".

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định để gia hạn cho dự án hỗ trợ kỹ thuật nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
các Vụ: TH, KTN, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6533/VPCP-QHQT về việc gia hạn Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.813
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236