Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6285/VPCP-KTTH ngày 17/11/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý một số kiến nghị của Quỹ hỗ trợ phát triển theo báo cáo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2004

Số hiệu: 6285/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Công Sự
Ngày ban hành: 17/11/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 6285/VPCP-KTTH
V/v xử lý một số kiến nghị của Quỹ hỗ trợ phát triển theo báo cáo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2004

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2004

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Quỹ Hỗ trợ phát triển tại công văn số 2089 HTPT/KHNV ngày 24 tháng 09 năm 2004 và ý kiến Bộ Tài chính (công văn số 11981 TC/TCNH ngày 21 tháng 10 năm 2004), Bộ Xây dựng (công văn số 1723 BXD/KTTC ngày 26 tháng 10 năm 2004), Bộ Thuỷ sản (công văn số 2410/TS-KHTC ngày 22 tháng 10 năm 2004), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6905 BKH/TCTT ngày 01 tháng 11 năm 2004) về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2004 của Quỹ Hỗ trợ phát triển, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép các dự án vay vốn đầu tư phát triển của Nhà nước có khối lượng hoàn thành năm 2004, nhưng chưa đủ thủ tục giải ngân được chuyển nguồn cho vay sang năm 2005 để thanh toán. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm bố trí đủ nguồn vốn cấp bù chênh lệch lãi suất cho Quỹ Hỗ trợ phát triển.

2. Về thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán của dự án do biến động tỷ giá đồng EURO được thực hiện theo Nghị định 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 1 năm 2003. Đối với các dự án nhóm A mà Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đầu tư, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung xử lý.

3. Cho phép Quỹ Hỗ trợ phát triển cho các dự án vay bổ sung phần vốn tăng thêm theo tỷ lệ vốn tham gia của Quỹ do biến động tỷ giá đồng EURO làm tăng tổng mức đầu tư của các dự án.

4. Yêu cầu các chủ đầu tư xác định nguồn vốn thực hiện dự án trước khi quyết định đầu tư; tránh tình trạng sau khi quyết định đầu tư nhưng nguồn vốn đầu tư cho dự án không khả thi.

5. Các Bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư chịu trách nhiệm trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn cho Quỹ Hỗ trợ phát triển.

6. Giao Bộ Thuỷ sản chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ phát triển và các địa phương liên quan tiến hành đánh giá 01 năm triển khai Quyết định số 89/2003/QĐ-TTg ngày 8 tháng 5 năm 2003 về một số biện pháp xử lý nợ vay vốn đầu tư phát triển của Nhà nước để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ; đề ra giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo Quyết định nói trên và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 20 tháng 1 năm 2005.

7. Bộ Công nghiệp phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn Nghị định 134/2004/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2004 về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6285/VPCP-KTTH ngày 17/11/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý một số kiến nghị của Quỹ hỗ trợ phát triển theo báo cáo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.008
DMCA.com Protection Status