Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 625/VPCP-KTN về đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng thiết yếu làng Đại học tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 625/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 26/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 625/VPCP-KTN
V/v đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng thiết yếu làng Đại học tỉnh Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh (công văn số 2251/UBND-CN ngày 25 tháng 11 năm 2010) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 73/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 07 tháng 01 năm 2011), Tài chính (công văn số 17819/BTC-ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2010), Giao thông vận tải (công văn số 9106/BGTVT-KHĐT ngày 27 tháng 12 năm 2010) về việc hỗ trợ vốn đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng thiết yếu làng Đại học tỉnh Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 161/TB-VPCP ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ.

2. Về đầu tư xây dựng hai tuyến đường gom dọc tuyến quốc lộ 1A, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, triển khai thực hiện theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
 Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH,
ĐP, KGVX, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 625/VPCP-KTN về đầu tư Dự án xây dựng hạ tầng thiết yếu làng Đại học tỉnh Bắc Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


959

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190