Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6139/VPCP-KTTH về việc vốn thanh toán khối lượng đã hoàn thành, dự án xây dựng Trụ sở Bộ Công an do Văn phòng chính phủ ban hành

Số hiệu: 6139/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 17/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6139/VPCP-KTTH
V/v vốn thanh toán khối lượng đã hoàn thành, D/a xây dựng Trụ sở Bộ Công an.

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Công an tại văn bản số 1586/BCA (H11) ngày 28 tháng 7 năm 2008; Bộ Tài chính tại văn bản số 10426/BTC-ĐT ngày 5 tháng 9 năm 2008; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5796/BKH-QPAN ngày 11 tháng 8 năm 2008 về việc ứng trước vốn thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Bộ Công an (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Công an thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 của Bộ theo Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều hành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và chi tiêu ngân sách năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát để bố trí vốn cho Dự án.

2. Bộ Tài chính ứng trước cho Bộ Công an 187 tỷ đồng (một trăm tám mươi bảy tỷ đồng) để thanh toán các khoản nợ khối lượng hoàn thành của Dự án đã đủ thủ tục thanh toán theo quy định.

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Công an bố trí vốn trong dự toán năm 2009 và các nguồn khác để hoàn trả ngân sách trung ương số vốn được ứng trước và tiếp tục thực hiện Dự án theo tiến độ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, TTĐT, Vụ NC;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6139/VPCP-KTTH về việc vốn thanh toán khối lượng đã hoàn thành, dự án xây dựng Trụ sở Bộ Công an do Văn phòng chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.843
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206