Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6137/VPCP-KTTH về việc các ưu đãi về vốn đối với dự án VINASAT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6137/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 17/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6137/VPCP-KTTH
V/v Các ưu đãi về vốn đối với dự án VINASAT

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Công thương Việt Nam;
- Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại văn bản số 195/KTTKTC ngày 04 tháng 8 năm 2008, ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 7623/NHNN-TD ngày 20 tháng 8 năm 2008, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 9995/BTC-TCNH ngày 27 tháng 8 năm 2008, ý kiến của  Bộ Thông tin và Truyền thông tại văn bản số 2579/BTTTT-KHTC ngày 14 tháng 8 năm 2008, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5923/BKH-KCHT&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2008 về các chính sách ưu đãi về vốn đối với dự án Phóng vệ tinh viễn thông Việt Nam (VINASAT), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Các chính sách ưu đãi về vốn đối với Dự án VINASAT của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam thực hiện theo các quy định hiện hành.

2. Việc vay vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Ngân hàng Công thương Việt Nam và  Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam cho dự án VINASAT là hợp đồng tín dụng thương mại nên việc điều chỉnh lãi suất khoản vay sẽ do các bên liên quan thỏa thuận trên cơ sở hợp đồng đã ký.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, KTN, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (4) M.Cường 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6137/VPCP-KTTH về việc các ưu đãi về vốn đối với dự án VINASAT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.707
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.203.233