Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5864/VPCP-QHQT về việc triển khai dự án Nhà máy thép liên hợp Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5864/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 05/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5864/VPCP-QHQT
V/v triển khai dự án Nhà máy thép liên hợp Hà Tĩnh

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Tổng Công ty Thép Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường.

 

Xét đề nghị của Tổng Công ty Thép Việt Nam tại văn bản số 1169/VNS-ĐTPT ngày 26 tháng 8 năm 2008 về việc tiếp tục công tác chuẩn bị để đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Nhà máy thép liên hợp Hà Tĩnh (liên doanh với Tập đoàn TATA - Ấn Độ), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan, thẩm định theo quy định để cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án trên tinh thần khẩn trương, tạo điều kiện cho dự án sớm đi vào triển khai nhưng vẫn bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, kể cả vấn đề giao đủ diện tích đất cần thiết để thực hiện Dự án.

2. Bộ Công Thương chủ trì việc hướng dẫn các bên liên quan tiến hành cơ cấu lại Công ty cổ phần sắt Thạch Khê để Nhà đầu tư nước ngoài trong liên doanh Nhà máy thép liên hợp có thể tham gia cổ phần 30% để bảo đảm nguồn cung cấp nguyên liệu theo yêu cầu của Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT: Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Phạm Viết Muôn, các Vụ: KTTH, KTN, ĐMDN, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5864/VPCP-QHQT về việc triển khai dự án Nhà máy thép liên hợp Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.888
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87