Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5647/VPCP-KTN về việc lập Dự án đầu tư công trình kè chống sạt lở thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5647/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 27/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5647/VPCP-KTN
V/v lập Dự án đầu tư công trình kè chống sạt lở thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.

Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (công văn số 752/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5831/BKH-KTNN ngày 11 tháng 8 năm 2008), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2484/BNN-ĐĐ ngày 18 tháng 8 năm 2008) về việc lập Dự án đầu tư công trình kè chống sạt lở thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên chỉ đạo lập, tổ chức thẩm định, phê duyệt dự án công trình kè chống sạt lở thị trấn Tuần Giáo, bảo đảm chủ động phòng, chống lũ bão, giảm nhẹ thiên tai. Trước mắt, lựa chọn các đoạn xung yếu, cấp bách làm trước; đồng thời Tỉnh chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, hỗ trợ một phần kinh phí cho tỉnh Điện Biên để thực hiện sau khi Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), Huệ. 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5647/VPCP-KTN về việc lập Dự án đầu tư công trình kè chống sạt lở thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.766
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30