Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5611/VPCP-KTN về việc đề xuất đầu tư của Công ty chi nhánh miền Nam (CPISB) thuộc Công ty tập đoàn Đầu tư Điện lực Trung Quốc (CPI) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5611/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 26/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5611/VPCP-KTN
V/v đề xuất đầu tư của CPISB (Trung Quốc)

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Văn phòng Chính phủ xin chuyển văn bản số CPISB-20080815 VN-2 ngày 15 tháng 8 năm 2008 của Công ty chi nhánh miền Nam (CPISB) thuộc Công ty tập đoàn Đầu tư Điện lực Trung Quốc (CPI) về việc đầu tư các nhà máy nhiệt điện chạy than tại Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh để Bộ Công Thương nghiên cứu, đề xuất ý kiến, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 9 năm 2008./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4) MT. (14b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5611/VPCP-KTN về việc đề xuất đầu tư của Công ty chi nhánh miền Nam (CPISB) thuộc Công ty tập đoàn Đầu tư Điện lực Trung Quốc (CPI) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.744
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77