Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 560/TTg-QHQT về việc dự án do tổ chức Marie Stopes International (MSI) Vương Quốc Anh viện trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 560/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 08/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 560/TTg-QHQT
V/v Dự án do tổ chức MSI Vương Quốc Anh viện trợ

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công an;
- Bộ Y tế;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2515/BKH-KTĐN ngày 13 tháng 4 năm 2007) về việc tiếp nhận Dự án "Xã hội hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản để cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình của người dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á - Việt Nam tiếp nhận Dự án "Xã hội hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản để cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình của người dân Việt Nam" do tổ chức Marie Stopes International Vương quốc Anh (MSI-UK) viện trợ không hoàn lại là 4.610.148 USD trong thời gian từ 2007-2011 (trong đó Dự án nhập khẩu 08 xe ô tô Nissan Urvan 16 chỗ chuyên dụng).

2. Giao Lãnh đạo Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á-Việt Nam ký kết văn kiện Dự án với Bên tài trợ và phối hợp với tổ chức MSI-Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg CP (để b/c);
- Hội Nghiên cứu khoa học Đông Nam Á-VN;
- Trung tâm SKSS cộng đồng VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ: VX, TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 26

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 560/TTg-QHQT về việc dự án do tổ chức Marie Stopes International (MSI) Vương Quốc Anh viện trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.744
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240