Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5554/VPCP-KTN về việc đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Long Xuyên và thị trấn Cái Dầu trên quốc lộ 91 theo hình thức hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5554/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 25/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5554/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Long Xuyên và thị trấn Cái Dầu trên quốc lộ 91 theo hình thức hợp đồng BOT

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (công văn số 1463/UBND-XDCB ngày 29 tháng 4 năm 2008), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3587/BKH-KCHT&ĐT ngày 21 tháng 5 năm 2008), của Bộ Tài chính (công văn số 6008/BTC-ĐT ngày 23 tháng 5 năm 2008) và Bộ Giao thông vận tải (công văn số 5708/BGTVT-KHĐT ngày 01 tháng 8 năm 2008) về việc đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Long Xuyên và thị trấn Cái Dầu trên quốc lộ 91 theo hình thức hợp đồng BOT, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Long Xuyên và thị trấn Cái Dầu quốc lộ 91 theo hình thức BOT. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phối hợp với Bộ Giao thông vận tải triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5554/VPCP-KTN về việc đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Long Xuyên và thị trấn Cái Dầu trên quốc lộ 91 theo hình thức hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.001

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.223.3.101