Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5423/VPCP-KTTH về việc một số đề nghị của tỉnh Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5423/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 19/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 5423/VPCP-KTTH
V/v một số đề nghị của tỉnh Bắc Kạn

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

 

Xét đề nghị của các Bộ: Tài chính tại văn bản số 6839/BTC-NSNN ngày 13 tháng 6 năm 2008; Giao thông vận tải tại văn bản số 4929/BGTVT-KHĐT ngày 01 tháng 7 năm 2008; Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4664/BKH-KTĐP&LT ngày 30 tháng 6 năm 2008; Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tại văn bản số 1549/UBND-KTN ngày 24 tháng 7 năm 2008 về đề nghị hỗ trợ một số dự án, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Về Dự án Xây dựng Quốc lộ 3B đoạn từ Quốc lộ 3 đến Quốc lộ 4A: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc bố trí vốn trái phiếu Chính phủ cho Dự án theo quy định.

2. Về Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 3 đoạn Thái Nguyên - Bắc Kạn theo tiêu chuẩn đường cấp II: giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì nghiên cứu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Về Dự án Xây dựng công trình Hồ, đập Vằng Đen Lương Thượng, huyện Na Rì, giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính bố trí vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho tỉnh Bắc Kạn thực hiện Dự án theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

4. Về Dự án Hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình: Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ tiến độ thực hiện Dự án để bố trí đủ vốn hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn theo mức quy định tại các Quyết định: số 183/2004/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2004 và số 27/2008/QĐ-TTg ngày 5 tháng 2 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Về Dự án Di dân, tái định cư và chống sạt lở theo Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ: Tỉnh Bắc Kạn chủ động sử dụng số vốn 6 tỷ đồng được giao trong dự toán ngân sách năm 2008 và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

6. Tỉnh Bắc Kạn chủ động xem xét, xử lý việc thực hiện các dự án xây dựng: Đường từ ngã ba đường lên Tỉnh ủy Bắc Kạn đến đường Nguyễn Văn Trỗi; Hạ tầng kỹ thuật - khu nhà công vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn; Trung tâm huấn luyện dự bị động viên và lực lượng làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng công trình và các quy định khác có liên quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b).17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5423/VPCP-KTTH về việc một số đề nghị của tỉnh Bắc Kạn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.244

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155