Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5084/TCHQ-KTSTQ ngày 22/10/2004 của Tổng cục Hải quan về việc ưu đãi về thuế NK theo luật khuyến khích đầu tư trong nước

Số hiệu: 5084/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5084/TCHQ-KTSTQ
V/v ưu đãi về thuế NK theo Luật khuyến khích dầu tư trong nước

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 3821/TCHQ-KTTT ngày 16/8/2004 và công văn số 4354/TCHQ-KTSTQ ngày 14/9/2004 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết việc ưu đãi về thuế nhập khẩu đối với việc nhập khẩu máy móc thiết bị, phương tiện vận tải theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước và các mặt hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp có dự án đầu tư vào khu du lịch sinh thái, khách sạn (gửi kèm). Tuy nhiên cho đến nay Tổng cục Hải quan vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời của quý Bộ.

Vì vậy, đề nghị quý Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm có văn bản hướng dẫn để Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Hải quan địa phương thực hiện thống nhất.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5084/TCHQ-KTSTQ ngày 22/10/2004 của Tổng cục Hải quan về việc ưu đãi về thuế NK theo luật khuyến khích đầu tư trong nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.902
DMCA.com Protection Status