Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 478/VPCP-KTN hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đầu tư khôi phục cảng phục vụ dân sinh trên đảo Lý Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 478/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 20/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ    
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 478/VPCP-KTN
V/v hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đầu tư khôi phục cảng phục vụ dân sinh trên đảo Lý Sơn 

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8288/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 11 năm 2009) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9896/BKH-KTĐP&LT ngày 25 tháng 12 năm 2009); Bộ Tài chính (văn bản số 18451/BTC-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2009) về việc hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đầu tư khôi phục cảng phục vụ dân sinh trên đảo Lý Sơn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý với ý kiến Bộ Giao thông vận tải về việc đầu tư khôi phục cảng phục vụ dân sinh trên Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi); Giao Bộ Giao thông vận tải giúp tỉnh Quảng Ngãi lập dự án.

- Nguồn vốn để thực hiện dự án trên bố trí từ nguồn vốn thuộc chương trình Biển Đông hải đảo năm 2010 đã phân bổ cho tỉnh; trường hợp không cân đối đủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chủ động làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ vốn đầu tư cho tỉnh để thực hiện dự án.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chủ trì thực hiện dự án này theo đúng các quy định hiện hành

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: QP, NN&PTNT;
- Cục Hàng hải VN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng; Cổng TTĐT; Các Vụ: KTTH, ĐP, NC;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 478/VPCP-KTN hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đầu tư khôi phục cảng phục vụ dân sinh trên đảo Lý Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.808
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.41.87