Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 461/TTg-QHQT về việc phê chuẩn Hiệp định vay cho Dự án Thủy lợi miền Trung, vốn vay ADB do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 461/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 12/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 461/TTg-QHQT
V/v phê chuẩn Hiệp định vay cho Dự án Thủy lợi miền Trung, vốn vay ADB

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi: Chủ tịch nước

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thúy đã thay mặt nhà nước ta ký với Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Hiệp định Vay cho Dự án Thủy lợi miền Trung.

Theo nội dung Hiệp định đã ký, Dự án trị giá 99 triệu USD, trong đó vay ADB 74,3 triệu USD (tương đương 52.128.000 triệu SDR theo tỷ giá tại thời điểm đàm phán 1 SDR = 1,42535 USD), thời hạn vay 32 năm, 8 năm ân hạn, lãi suất 1%/năm trong thời gian ân hạn và 1,5% cho các năm tiếp theo. Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam: 24,7 triệu USD, gồm Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Mục tiêu chính của Dự án là xóa đói giảm nghèo ở 6 tỉnh tham gia Dự án gồm: Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi và Bình Định.

Theo quy định hiện hành của pháp luật về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xem xét, phê chuẩn Hiệp định Vay đã ký với ADB cho Khoản vay nói trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định;
- VPCP: BTCN,  PCN Nguyễn Xuân Phúc,  PCN Văn Trọng Lý,
- Các Vụ: TH, NN, KTTH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (5). 30

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 461/TTg-QHQT về việc phê chuẩn Hiệp định vay cho Dự án Thủy lợi miền Trung, vốn vay ADB do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.805
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69