Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4541/BGTVT-KHĐT về việc bố trí vốn trái phiếu Chính phủ xây dựng đường giao thông nông thôn đến các xã Ca Đình, Đông Khê, Nghinh Xuyên, Hùng Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4541/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 06/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 4541/BGTVT-KHĐT
V/v: Bố trí vốn TPCP xây dựng đường GTNT đến các xã Ca Đình, Đông Khê, Nghinh Xuyên, Hùng Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Bộ GTVT nhận được văn bản số 1735/UBND-KT2 ngày 22/6/2009 của ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Phú Thọ, đề nghị bố trí vốn từ nguồn trái phiếu Chính phủ năm 2009 để đầu tư xây dựng  đường giao thông nông thôn đến các xã Ca Đình, Đông Khê, Nghinh Xuyên và Hùng Quan thuộc huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ vói tổng chiều dài 47,7 km đường loại A; tổng mức đầu tư  98,072 tỷ đồng.

Sau khi nghiên cứu văn bản nêu trên của UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

Thực hiện Thông báo số 148/TB-VPCP ngày 07/5/2009 và văn bản số 3294/VPCP-KTTH ngày 22/5/2009 của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông của các địa phương.

Việc đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn nhằm giúp các xã Ca Đình, Đông Khê, Nghinh Xuyên và Hùng Quan là 04 xã đặc biệt khó khăn của huyện Đoan Hùng phát triển kinh tế, xã hội là hết sức cần thiết. Vì vậy, Bộ GTVT thống nhất với UBND tỉnh Phú Thọ về chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn cho các xã nêu trên.

Đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ làm việc với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Mong nhận được sự phối hợp của UBND Tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để b/c);
Bộ KH&ĐT (để phối hợp);
Bộ Tài chính (để phối hợp);
Sở GTVT tỉnh Phú Thọ;
Lưu: VT, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4541/BGTVT-KHĐT về việc bố trí vốn trái phiếu Chính phủ xây dựng đường giao thông nông thôn đến các xã Ca Đình, Đông Khê, Nghinh Xuyên, Hùng Quan, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.009

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241