Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 442/TTg-QHQT về việc phê chuẩn Hiệp định vay cho Dự án Khoa học Công nghệ nông nghiệp, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 442/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 442/TTg-QHQT
V/v phê chuẩn Hiệp định vay cho Dự án Khoa học Công nghệ nông nghiệp, vay vốn ADB

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi: Chủ tịch nước.

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Đức Thúy đã thay mặt Nhà nước ta ký với Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam Hiệp định Khoản vay cho Dự án "Khoa học Công nghệ Nông nghiệp" vay vốn ADB.

Theo nội dung Hiệp định đã ký, tổng giá trị dự kiến: 40 triệu USD. Trong đó, ADB cho vay 20, 198 triệu SDR (tương đương 30 triệu USD theo tỷ giá tại thời điểm đàm phán 1 SDR1,485289 USD), thời hạn vay 32 năm, 8 năm ân hạn, lãi suất 1%/năm trong thời gian ân hạn và 1,5% cho các năm tiếp theo. Vốn của Chính phủ: 10 triệu USD, gồm ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương. Mục tiêu của Dự án nhằm đạt được tăng trưởng bền vững, đồng thời đóng góp vào xóa đói giảm nghèo các vùng nông thôn.

Theo quy định hiện hành của pháp luật về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, Thủ tướng Chính phủ trân trọng đề nghị Chủ tịch nước xem xét, phê chuẩn Hiệp định Vay đã ký với ADB cho Khoản vay nói trên.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP (để b/c);
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- UBND các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam; Ninh Thuận, Đắk Nông;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc;, PCN Nguyễn Quốc Huy,

- Các VVụ TH, NN, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (5), 30

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 442/TTg-QHQT về việc phê chuẩn Hiệp định vay cho Dự án Khoa học Công nghệ nông nghiệp, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.799
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237