Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4409/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư

Số hiệu: 4409/TCT/CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 01/10/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4409/TCT/CS

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 4409/TCT-CS NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ VIỆC ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời Công văn số 11812 CT/NV ngày 19/9/2001 của Cục thuế thành phố Hà Nội hỏi về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Khoản 2, Điều 46 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định: "Các dự án đầu tư đang hưởng ưu đãi theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước trước ngày 22/6/1994 hoặc theo Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 của Chính phủ quy định chi thiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước vẫn tiếp tục được hưởng các ưu đãi đầu tư cho đến hết thời gian còn lại theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp. Ưu đãi về thuế lợi tức ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư được chuyển thành ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ ngày 1/1/1999..."

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty sản xuất kinh doanh hàng xuất nhập khẩu Gia Lâm đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư ngày 24/6/1998 (theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 của Chính phủ) thì Công ty tiếp tục được hưởng các mức ưu đãi về thuế cho đến hết thời gian còn lại theo Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã cấp và các mức ưu đãi về thuế lợi tức ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư được chuyển thành mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp kể từ ngày 1/1/1999. Trường hợp mức ưu đãi đầu tư ghi trong Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư không phù hợp với thực tế đầu tư của Công ty và các mức ưu đãi về thuế thu nhập được hưởng theo quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998 nêu trên, thì cơ quan thuế tạm thời áp dụng các mức ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng thực tế đầu tư của Công ty, đồng thời đề nghị cơ quan cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư điều chỉnh lại mức ưu đãi đầu tư theo đúng thực tế đầu tư của Công ty và quy định tại Nghị định số 07/1998/NĐ-CP ngày 15/1/1998.

Tổng cục thuế thông báo Cục thuế biết và thực hiện.

 

Phạm Văn Huyến

(Đã ký)

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4409/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.867
DMCA.com Protection Status