Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 439/TTg-NN về việc bố trí kế hoạch năm 2008 thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 439/TTg-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 26/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 439/TTg-NN
V/v bố trí kế hoạch năm 2008 thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tờ trình số 287/TTr-BNN-HTX ngày 01 tháng 02 năm 2008); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1705/BKH-KTNN ngày 14 tháng 3 năm 2008) về việc bố trí kế hoạch năm 2008 thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao chỉ tiêu kế hoạch di dân, tái định cư năm 2008 Dự án thủy điện Sơn La cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu như sau:

a) Chỉ tiêu di dân, tái định cư là 7.100 hộ, trong đó: tỉnh Sơn La 4.300 hộ, tỉnh Điện Biên 1.300 hộ, tỉnh Lai Châu 1.500 hộ.

b) Kế hoạch vốn:

- Vốn kế hoạch năm 2007 chuyển thực hiện năm 2008 là 1.816 tỷ đồng, trong đó: tỉnh Sơn La 561 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên 600 tỷ đồng, tỉnh Lai Châu 655 tỷ đồng.

- Vốn kế hoạch 2008 là 2.850 tỷ đồng, trong đó: tỉnh Sơn La 1.500 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên 750 tỷ đồng, tỉnh Lai Châu 600 tỷ đồng.

c) Về nguồn vốn: sử dụng 50% từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và 50% từ nguồn vốn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

2. Giao Bộ Tài chính bố trí vốn kế hoạch năm 2008 cho các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu thực hiện theo tiến độ và kế hoạch di dân, tái định cư của từng tỉnh.

3. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu:

- Bố trí kế hoạch cụ thể cho các dự án di dân, tái định cư thuộc Dự án thủy điện Sơn La của từng tỉnh.

- Về nội dung, chính sách đầu tư, tổ chức quản lý thực hiện dự án: Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về di dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Phó Trưởng BCĐ Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La;
- Ngân hàng phát triển Việt Nam;
- Ông Nguyễn Minh Đăng, Thành viên BCĐ;
- Tổ Tổng hợp BCĐ (Bộ Công Thương);
- Văn phòng Tiểu Ban Di dân TĐC (Bộ Nông nghiệp và PTNT);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, PCN Nguyễn Quốc Huy, các Vụ: KTTH, CN, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, NN (5)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 439/TTg-NN về việc bố trí kế hoạch năm 2008 thực hiện di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.992
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76