Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4368/VPCP-QHQT về việc xin bổ sung ngân sách cho dự án Đào tạo tin học cho người mù Việt Nam do Thụy Điển tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4368/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4368/VPCP-QHQT
V/v Xin bổ sung ngân sách cho dự án Đào tạo tin học cho người mù Việt Nam do Thụy Điển tài trợ

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2008.

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4554/BKH-KTĐN ngày 24 tháng 6 năm 2008) về việc xin bổ sung ngân sách cho dự án đào tạo Công nghệ thông tin cho người khiếm thị ở Việt Nam do Thụy Điển tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép Hội người mù Việt Nam được tiếp nhận bổ sung 500.000 Cua-ron Thụy Điển cho dự án "Đào tạo Công nghệ thông tin cho người khiếm thị ở Việt Nam" do Sida tài trợ.

2. Ủy quyền lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký văn bản điều chỉnh cụ thể giữa Việt Nam và Thụy Điển về đào tạo công nghệ thông tin cho người khiếm thị tại Việt Nam từ ngày 01 tháng 9 năm 2004 đến tháng 6 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; Vụ: TH; TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

BỘ TRƯỞNG , CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4368/VPCP-QHQT về việc xin bổ sung ngân sách cho dự án Đào tạo tin học cho người mù Việt Nam do Thụy Điển tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.844
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49