Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4305/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế tiêu thụ đặc biệt xe ôtô của dự án vốn đầu tư nước ngoài

Số hiệu: 4305/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4305/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế TTĐB xe ôtô
NK dự án đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi : Công ty liên doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Sheng Jia-Hòa Bình

Trả lời công văn số 42/CV-CTLD ngày 05/10/2005 của Công ty Liên doanh chế biến lâm sản xuất khẩu SHENG JIA- Hòa Bình về việc thuế tiêu thụ đặc biệt xe ôtô của dự án vốn đầu tư nước ngoài; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2139/TCHQ-KTTT ngày 11/7/1996; số 2759/TCHQ-KTTT ngày 27/8/1996 trả lời khiếu nại của Công ty về thuế TTĐB cho xe ôtô Nissan Quest; theo đó căn cứ công văn số 756 TC/TCT ngày 11/3/1996 của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu, thì chiếc xe ôtô của Công ty nhập khẩu không thuộc đối tượng được xét miễn thuế tiêu thụ đặc biệt. Đây là việc phát sinh từ tháng 6/1996, đến nay đã hơn 9 năm, nay Công ty lại có công văn trình bày là do có sự nhầm lẫn ngày tháng giữa hai hợp đồng dịch từ tiếng Trung Quốc sang tiếng Anh. Để việc xử lý theo đúng thẩm quyền đã được giao; đề nghị Công ty gửi toàn bộ các văn bản có liên quan đến Cục Hải quan thành phố Hải Phòng để được xem xét giải quyết theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Liên doanh chế biến lâm sản xuất khẩu SHENG JIA- Hoà Bình được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Lưu: VT, KTTT(4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4305/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế tiêu thụ đặc biệt xe ôtô của dự án vốn đầu tư nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.916
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45