Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4294/VPCP-KTN về việc các hạng mục hạ tầng cơ sở Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn do phía Việt Nam thực hiện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4294/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 01/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4294/VPCP-KTN
V/v các hạng mục hạ tầng cơ sở Dự án LHD Nghi Sơn do phía Việt Nam thực hiện

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 3211/DKVN-HĐQT ngày 08 tháng 5 năm 2008) về việc triển khai thực hiện các hạng mục hạ tầng cơ sở do phía Việt Nam thực hiện đối với Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoàn chỉnh lại công văn trên theo hướng làm rõ sự phù hợp về tiến độ đầu tư giữa các công trình hạ tầng ngoài hàng rào với Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn; năng lực, kinh nghiệm của chủ đầu tư, cơ quan tư vấn chuẩn bị hồ sơ dự án; nguồn vốn; thẩm quyền quyết định đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào nêu trên...

2. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm tra sau khi đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm rõ; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 15 tháng 7 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TC, XD, KH&ĐT;
- Ban QL Khu Kinh tế Nghi Sơn;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), MT. (20b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4294/VPCP-KTN về việc các hạng mục hạ tầng cơ sở Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn do phía Việt Nam thực hiện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.863
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.109.231