Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4235/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc một số vướng mắc về thuế

Số hiệu: 4235/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 22/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4235/TCT-PCCS
V/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 1094/TT-HT ngày 31/8/2005 của Cục thuế tỉnh Phú Yên về một số vướng mắc về thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về kê khai nộp thuế đối với các Đài truyền hình: các Đài truyền hình có hoạt động sản xuất kinh doanh phải đăng ký kê khai nộp thuế với cơ quan thuế theo quy định đối với các cơ sở có hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng dẫn tại phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và phần D Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính.

2. Về xác định thời gian miễn giảm tiền thuê đất: tại Điểm 5 Mục III phần I Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước được nhà nước cho thuê đất được miễn hoặc giảm tiền thuê đất trong các trường hợp sau đây: “Miễn tiền thuê đất trong thời hạn dự án xây dựng cơ bản… Miễn tiền thuê đất kể từ ngày xây dựng cơ bản hoàn thành để thực hiện khuyến khích ưu đãi đầu tư trong nước…”. Căn cứ hướng dẫn nêu trên, các đối tượng thuộc diện ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản. Kể từ ngày xây dựng cơ bản hoàn thành, các đối tượng nêu trên được miễn tiền thuê đất theo quy định tại Phụ lục III Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày 25/5/2001 của Bộ Tài chính.

3. Về hạch toán kế toán giảm nguồn vốn kinh doanh: tại Điểm 3 Điều 100 Luật doanh nghiệp quy định: “Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký, thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã khai báo với cơ quan đăng ký kinh doanh. Căn cứ quy định nêu trên, chủ doanh nghiệp có quyền tăng, giảm số vốn đầu tư nhưng không được tự ý ghi giảm nguyên giá tài sản cố định trên sổ sách kế toán và việc ghi giảm nguyên giá tài sản cố định phải theo quy định tại các chuẩn mực kế toán. Với nguyên giá nêu trên thì các khoản chi về sửa chữa tài sản cố định được hạch toán vào chi phí theo chế độ quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Yên biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4235/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc một số vướng mắc về thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.338

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171