Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4186/VPCP-KTTH về việc đầu tư xây dựng tuyến đường Phan Thiết - Mũi Né, tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4186/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 27/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4186/VPCP-KTTH
V/v đầu tư xây dựng tuyến đường Phan Thiết - Mũi Né, tỉnh Bình Thuận.

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tại văn bản số 2634/UBND-ĐTQH ngày 14 tháng 6 năm 2007, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 8606/BTC-ĐT ngày 29 tháng 6 năm 2007, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4799/BKH-KTĐP & LT ngày 09 tháng 7 năm 2007 và ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 4184/BGTVT-KHĐT ngày 05 tháng 7 năm 2007 về việc đầu tư xây dựng tuyến đường Phan Thiết - Mũi Né, tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung có mục tiêu theo khả năng cân đối của ngân sách trung ương hàng năm cho tỉnh Bình Thuận xây dựng tuyến đường Phan Thiết - Mũi Né, tỉnh Bình Thuận theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quản lý đầu tư, xây dựng công trình.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Huy, Website CP, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3). 16

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4186/VPCP-KTTH về việc đầu tư xây dựng tuyến đường Phan Thiết - Mũi Né, tỉnh Bình Thuận do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


790
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233