Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4147/LĐTBXH-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 02/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 4147/LĐTBXH-KHTC
V/v đầu tư xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hưng Yên

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

Trả lời công văn số 1818/UBND-KTTH ngày 30/9/2009 về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng Kho quản lý hồ sơ người công, bảo trợ xã hội và Trung tâm điều dưỡng, chăm sóc người có công, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến về chủ trương đầu tư Trung tâm điều dưỡng người có công như sau:

Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tại công văn nêu trên; theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ đầu tư các hạng mục công trình chính của Trung tâm. Về trách nhiệm của tỉnh: Chuẩn bị địa điểm xây dựng, phê duyệt quy hoạch xây dựng, đầu tư từ ngân sách địa phương một số hạng mục kỹ thuật hạ tầng (đền bù giải phóng mặt bằng, điện nước ngoài hàng rào công trình, …); đảm bảo nhân sự, bộ máy và kinh phí hoạt động thường xuyên cho Trung tâm sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hưng Yên trên cơ sở thực tế về số lượng đối tượng được hưởng chính sách điều dưỡng và điều kiện quản lý vận hành của địa phương khi đưa vào sử dụng để xác định quy mô đầu tư, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; đồng thời triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, đảm bảo đủ điều kiện trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt dự án và triển khai thực hiện theo quy định hiện hành. Trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hưng Yên phải trao đổi với đơn vị chuyên môn của Bộ (Vụ Kế hoạch – Tài chính) để đảm bảo chất lượng của dự án trước khi trình duyệt.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để Quý Ủy ban biết và thống nhất chỉ đạo thực hiện./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTB&XH Hưng Yên;
- Lưu: Vụ KHTC, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4147/LĐTBXH-KHTC ngày 02/11/2009 về việc đầu tư xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hưng Yên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.236

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!