Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 401/BXD-QLN về chuyển đổi chủ đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 401/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 17/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 401/BXD-QLN
V/v: chuyển đổi chủ đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1176/VPCP-KTN ngày 25/02/2010 của Văn phòng Chính phủ (kèm theo văn bản số 380 CV/VC-ĐT ngày 04/02/2010 của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex) đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến về đề nghị của Vinaconex xin chuyển đổi chủ đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà, thành phố Hải Phòng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, trong trường hợp chủ đầu tư dự án khu đô thị mới gặp khó khăn, không đủ điều kiện để thực hiện dự án theo tiến độ đã phê duyệt hoặc chủ đầu tư không còn nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án thì chủ đầu tư dự án đó được phép thực hiện thủ tục để chuyển nhượng toàn bộ dự án đó cho chủ đầu tư khác. Vì vậy, Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương cho phép Vinaconex thực hiện việc chuyển đổi toàn bộ Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà cho Vinaconex V-ITC.

2. Theo nội dung báo cáo của VINACONEX (văn bản số 380 CV/VC-ĐT ngày 04/02/2010) cho thấy về cơ bản đã đáp ứng tương đối đầy đủ các điều kiện để được phép chuyển nhượng toàn bộ dự án theo quy định tại Điều 7 Nghị định 153/2007/NĐ-CP (Dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật; đã thực hiện xong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đã được cơ quan có thẩm quyền giao đất; đã triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ quy định; chủ đầu tư mới là Vinaconex -ITC có khả năng đáp ứng các điều kiện để đảm nhận tiếp tục thực hiện dự án...). Tuy nhiên, chủ đầu tư cần bổ sung thêm một số nội dung trong hồ sơ xin chuyển nhượng dự án (cam kết của chủ đầu tư mới Vinaconex -ITC; xác nhận năng lực tài chính của chủ đầu tư mới...) theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Khoản 3 Mục II của Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 153/2007/NĐ-CP) để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho phép chuyển nhượng dự án.

3. Bộ Xây dựng kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép vinaconex c huyển nhượng Dự án khu đô thị mới Cái Giá, Cát Bà cho Vinaconex -ITC sau khi chủ đầu tư hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng dự án (như đã đề cập tại điểm 2 nêu trên) và có ý kiến thống nhất của Ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về đề nghị của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) xin chuyển đổi chủ đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà, thành phố Hải Phòng. Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ t­ướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hải Phòng;
- Sở Xây dựng Hải Phòng;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Lưu VP, QLN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 401/BXD-QLN về chuyển đổi chủ đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.569
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.206.217