Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 397/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về vấn đề thuế TNCN đối người nước ngoài làm việc cho nhà thầu nước ngoài

Số hiệu: 397/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 25/01/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 397/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế TNCN đối với người nước ngoài

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2006 

 

Kính gửi:  Xí nghiệm liên doanh Mỏ NIKEL Bản Phúc

 

Trả lời công văn số 573/BPNM ngày 17/01/2005 của Xí nghiệm Liên doanh Mỏ NIKEL Bản Phúc về vấn đề thuế TNCN đối người nước ngoài làm việc cho nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 10, Điều 14 Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, Điểm 1 Mục III Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/08/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/NĐ-CP của Chính phủ thì cơ quan chỉ trả thu nhập có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế trước khi chi trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế để nộp thay tiền thuế vào NSNN. Do đó, nhà thầu nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam phải thực hiện khấu trừ và nộp NSNN số thuế TNCN của các nhân viên làm việc cho nhà thầu trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân theo quy định của pháp luật, Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp thông tin có liên quan đến nhà thầu cho cơ quan thuế để phối hợp thu thuế TNCN.

Trường hợp cá nhân là người nước ngoài làm việc cho nhà thầu nước ngoài làm việc cho nhà thầu nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam và có phát sinh thu nhập tại Việt Nam, về nguyên tắc các cá nhân này phải thực hiện kê khai đăng ký nộp thuế TNDN với cơ quan thuế quản lý đơn vị, tổ chức nơi cá nhân làm việc.

Trường hợp cá nhân nước ngoài có thu nhập mà không đăng ký, kê khai hoặc kê khai không trung thực, không nộp thuế hoặc nộp chậm tiền thuế thì có thể bị hoãn cấp thị thực xuất cảnh hoặc tạm hoãn xuất cảnh nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thu nhập tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 điều 7 pháp lệnh xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, đi lại của người nước ngoài tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Xí nghiệp biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VP, ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 397/TCT-ĐTNN của Tổng Cục Thuế về vấn đề thuế TNCN đối người nước ngoài làm việc cho nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.564
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6