Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3955/VPCP-KTN giao chủ đầu tư Dự án thủy điện tích năng Đông Phù Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3955/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 09/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3955/VPCP-KTN
V/v giao chủ đầu tư Dự án thủy điện tích năng Đông Phù Yên

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Công thương;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La (công văn số 2101/UBND-KTN ngày 31 tháng 8 năm 2009); ý kiến của các Bộ: Công thương (công văn số 11503/BCT-NL ngày 13 tháng 11 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8931/BKH-GS&TĐĐT ngày 19 tháng 11 năm 2009) về việc giao chủ đầu tư Nhà máy thủy điện tích năng Đông và Tây Phù Yên, tỉnh Sơn La; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc giao Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình (tên cũ là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Đầu tư và Phát triển Xuân Thiện) làm chủ đầu tư Dự án thủy điện tích năng Đông Phù Yên, tỉnh Sơn La.

2. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La hướng dẫn Chủ đầu tư lập dự án đầu tư Dự án thủy điện tích năng nêu trên, trình duyệt theo quy định hiện hành.

3. Bộ Công thương hướng dẫn Chủ đầu tư và Tập đoàn điện lực Việt Nam bàn giao tài liệu, thanh toán các chi phí nghiên cứu phát triển dự án theo quy định hiện hành.     

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH và ĐT, Tài chính;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Công ty TNHH Xuân Thiện Ninh Bình;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TKBT, TH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM  
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3955/VPCP-KTN giao chủ đầu tư Dự án thủy điện tích năng Đông Phù Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.950
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78