Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3877/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 10/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3877/VPCP-KTN
V/v thực hiện Dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (văn bản số 46/BC-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2009), Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương (văn bản số 674/UBND-VP ngày 15 tháng 5 năm 2009) và Ngân hàng Phát triển Việt Nam (văn bản số 1617/NHPT-VP ngày 29 tháng 5 năm 2009) về việc triển khai thực hiện Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Bộ Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, sớm thống nhất về phương án thiết kế các hạng mục của Dự án cũng như việc áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ chưa có ở Việt Nam, đồng thời xác định vị trí các công trình giao cắt với tuyến đường để kịp tiến độ triển khai Dự án.

- Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có tuyến đường đi qua thực hiện ý kiến của Bộ Giao thông vận tải trong việc thiết kế các hạng mục công trình, bảo đảm tiêu chuẩn khai thác đường cao tốc.

- Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam và các địa phương thực hiện cam kết trong việc sử dụng đường địa phương để phục vụ thi công Dự án, bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Trương Vĩnh Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM   
Văn Trọng Lý     

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3877/VPCP-KTN ngày 10/06/2009 về việc thực hiện Dự án đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


985

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.104.143