Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3863/VPCP-KTTH về việc thực hiện gói thầu mua sắm hệ thống công nghệ thông tin - Dự án xây dựng Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3863/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 12/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3863/VPCP-KTTH
V/v thực hiện gói thầu mua sắm hệ thống CNTT-Dự án xây dựng Trung tâm GDCK thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 5917/BTC-TVQT ngày 22 tháng 5 năm 2008 về việc thực hiện gói thầu mua sắm hệ thống công nghệ thông tin - Dự án xây dựng Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (nay là Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đồng ý về nguyên tắc:

1. Cho phép triển khai phương án lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu hạn chế quốc tế.

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh triển khai quá trình lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, bảo đảm mục tiêu cạnh tranh và hiệu quả kinh tế; đáp ứng yêu cầu của gói thầu từ thiết kế, giải pháp đến cung cấp lắp đặt và chuyển giao.

3. Bổ sung kinh phí theo từng giai đoạn thực hiện của gói thầu nhằm bảo đảm hệ thống đáp ứng được những thay đổi về quy mô và những yếu tố đột biến trong sự phát triển, khả năng cập nhật hệ thống tin học hiện đại và yêu cầu vận hành của thị trường giao dịch chứng khoán.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,
 Phạm Viết Muôn, các Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3863/VPCP-KTTH về việc thực hiện gói thầu mua sắm hệ thống công nghệ thông tin - Dự án xây dựng Trung tâm Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.825
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110