Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3656/VPCP-QHQT về việc duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hỗ trợ kinh doanh nông sản vùng cao tại Việt Nam" do Thụy Sỹ tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3656/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 02/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3656/VPCP-QHQT
V/v duyệt dự án HTKT "Hỗ trợ kinh doanh nông sản vùng cao tại Việt Nam" do Thụy Sỹ tài trợ

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3373/BKH-KTĐN, ngày 09 tháng 5 năm 2008) trình duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật Hỗ trợ kinh doanh nông sản vùng cao tại Việt Nam do Thụy Sỹ tài trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Phát triển kinh doanh nông sản vùng cao tại Việt Nam, giai đoạn mở rộng 2008-2009" do Chính phủ Thụy Sỹ viện trợ không hoàn lại với các nội dung được nêu tại công văn trên.

Tổng vốn viện trợ của Chính phủ Thụy Sỹ là 500.000 USD được cấp phát cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để triển khai Dự án. Vốn đối ứng trong nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh có địa bàn thực hiện Dự án tự bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm của mình.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, chỉ đạo Chủ Dự án hoàn thiện văn kiện Dự án và tiến hành các thủ tục thẩm định, phê duyệt, triển khai Dự án theo quy định hiện hành về quản lý và sử dụng ODA.

- Tiến hành ký kết Thỏa thuận Dự án theo quy định hiện hành của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN,
Các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3656/VPCP-QHQT về việc duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hỗ trợ kinh doanh nông sản vùng cao tại Việt Nam" do Thụy Sỹ tài trợ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.912
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74