Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3594/VPCP-KTTH về việc xử lý vốn để xây dựng các công trình phục vụ kỷ niệm ngày sinh Phan Đình Phùng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3594/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 29/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 3594/VPCP-KTTH
V/v xử lý vốn để xây dựng các công trình phục vụ kỷ niệm ngày sinh Phan Đình Phùng

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Văn  hóa-Thông tin;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3645/BKH-KYĐP&KT ngày 29 tháng 5 năm 2007, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 7615/BTC-NSNN ngày 11 tháng 6 năm 2007 về việc ứng vốn kế hoạch năm 2008 để xây dựng các công trình phục vụ kỷ niệm 160 năm ngày sinh Phan Đình Phùng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Văn hóa-Thông tin lập Đề án để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Sau khi được Bộ Chính trị thông qua Đề án về danh nhân và các ngày lễ kỷ niệm lớn, giao Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ liên quan tổng hợp xử lý chung để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, các Bộ biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
 Website CP, các Vụ: VX, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). Nguyện (16 b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

 


 
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3594/VPCP-KTTH về việc xử lý vốn để xây dựng các công trình phục vụ kỷ niệm ngày sinh Phan Đình Phùng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.817

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149