Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3571/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 01/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3571/VPCP-KTN
V/v: quy hoạch cảng và khu công nghiệp lọc hóa dầu Long Sơn

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 55/BGTVT-KHĐT ngày 05 tháng 01 năm 2009), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 349/DKVN-CBDK ngày 16 tháng 01 năm 2009) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 783/BKH-KCHT&ĐT ngày 10 tháng 02 năm 2009); Bộ Xây dựng (công văn số 110/BXD-HĐXD ngày 23 tháng 01 năm 2009); Bộ Công thương (công văn số 1194/BCT-NL ngày 13 tháng 02 năm 2009) và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (công văn số 3122/UBND-VP ngày 25 tháng 5 năm 2009) về quy hoạch cảng và Khu công nghiệp lọc hóa dầu Long Sơn, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc phương án quy hoạch cảng cho Khu công nghiệp lọc hóa dầu Long Sơn do Bộ Giao thông vận tải đề xuất tại văn bản số 55/BGTVT-KHĐT ngày 05 tháng 01 năm 2009 và ý kiến thống nhất của các Bộ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại các văn bản trên đây.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chỉ đạo Tư vấn lựa chọn phương án tối ưu quy mô cảng cho Dự án nhà máy lọc dầu số 3, trong đó lưu ý vị trí, quy mô dự kiến khu cảng tổng hợp không ảnh hưởng đến diện tích đất, tiến độ và khả năng vận hành cảng nhập dầu thô, cảng xuất sản phẩm và tuyến ống dẫn của dự án nhà máy lọc dầu số 3.

3. Sau khi đáp ứng yêu cầu cảng cho Dự án nhà máy lọc dầu số 3 như nêu tại Điểm 2 trên đây, Bộ Giao thông vận tải cập nhật phương án này vào Quy hoạch phát triển tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Cục HHVN;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3571/VPCP-KTN ngày 01/06/2009 về việc quy hoạch cảng và khu công nghiệp lọc hóa dầu Long Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.134

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209