Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 346/VPCP-KGVX về việc dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 346/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 14/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 346/VPCP-KGVX
V/v dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Y tế;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Về đề nghị của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ xin phê duyệt dự án trọng điểm xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tại công văn số 611/ĐHYDCT ngày 19 tháng 12 năm 2008 (xin gửi công văn và 04 tài liệu Quyết định có liên quan kèm theo), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến chỉ đạo yêu cầu các Bộ cho ý kiến bằng văn bản làm rõ các vấn đề sau đây:

- Sự cần thiết của việc tập trung đầu tư xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; lộ trình hợp lý để triển khai thực hiện; tính khả thi của các nguồn vốn và việc huy động vốn đầu tư cho dự án;

- Trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm từ quy trình xây dựng dự án này, các Bộ cho ý kiến và đề xuất về quy trình lập, phê duyệt đối với các dự án đầu tư cho các trường đại học mới; cơ chế phối hợp của các Bộ, cơ quan liên quan trong việc xem xét, trình phê duyệt các quyết định đầu tư như thế nào cho hợp lý.

Văn bản cho ý kiến của các Bộ xin gửi về Văn phòng Chính phủ trước 10 tháng 02 năm 2009 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ chủ trì cuộc họp nghe các Bộ và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ báo cáo về những vấn đề có liên quan đến dự án nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, TP Cần Thơ;
- VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT; các Vụ: PL, TH, KTN, KTTH
- Lưu: VT, KGVX (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 346/VPCP-KGVX về việc dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.875

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.179