Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3404/BNN-KH về đền bù, giải phóng mặt bằng dự án hồ Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3404/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 20/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3404/BNN-KH
V/v đền bù, giải phóng mặt bằng dự án hồ Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình  

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: UBND tỉnh Hòa Bình

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Quyết định số 1799/QĐ-BNN-KH ngày 21/6/2007 phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch đấu thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Hồ chứa nước Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình và Quyết định số 3173/QĐ-BNN-KH ngày 27/9/2010 phê duyệt kết quả đấu thầu tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư XDCT dự án trên.

Để hoàn chỉnh hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình:

1. Chỉ đạo việc điều tra khảo sát, lập và duyệt hợp phần đền bù, giải phóng mặt bằng của dự án. Nội dung hợp phần đền bù cần đề cập, tính toán đầy đủ các phần việc, giải pháp và kinh phí cho việc đền bù, giải phóng mặt bằng.

2. Kinh phí lập dự án hợp phần đền bù, giải phóng mặt bằng do tỉnh Hòa Bình giải quyết và sẽ được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.

Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam là đơn vị trúng thầu khảo sát, lập dự án đầu tư XDCT Hồ chứa nước Thượng Tiến có trách nhiệm báo cáo với Tỉnh các số liệu cụ thể về chỉ giới mặt bằng, quy mô của dự án để Tỉnh chỉ đạo triển khai lập báo cáo đền bù, giải phóng mặt bằng.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN&PTNT Hòa Bình;
- Vụ KH, Cục QLXDCT;
- TCty TVXDTL VN;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3404/BNN-KH về đền bù, giải phóng mặt bằng dự án hồ Thượng Tiến, tỉnh Hòa Bình do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.493

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.173.234.140