Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 340/CP-QHQT ngày 15/03/2004 của Chính phủ về việc tiếp nhận dự án viện trợ khẩn cấp của FAO nhằm khống chế dịch cúm gia cầm ở Việt Nam

Số hiệu: 340/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 15/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 340/CP-QHQT
V/v tiếp nhận Dự án viện trợ khẩn cấp của FAO nhằm khống chế dịch cúm gia cầm ở Việt Nam

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ Ngoại giao,

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1228 BKH-KTĐN ngày 4 tháng 3 năm 2004) về việc tiếp nhận viện trợ khẩn cấp của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) khống chế dịch cúm gia cầm ở Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận Dự án TCP/VIE/3003 (E) “Trợ giúp khẩn cấp nhằm khống chế dịch cúm gia cầm độc lực cao (HPAI)” với tổng kinh phí là 390.000 USD do FAO viện trợ không hoàn lại. Vốn đối ứng của Dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí theo đúng quy định của Luật Ngân sách.

2. Giao Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành các thủ tục phê duyệt, ký kết văn kiện Dự án; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương liên quan và phía FAO để triển khai sớm Dự án.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 340/CP-QHQT ngày 15/03/2004 của Chính phủ về việc tiếp nhận dự án viện trợ khẩn cấp của FAO nhằm khống chế dịch cúm gia cầm ở Việt Nam

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.842
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10