Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3371/BKH-QLĐT về việc thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng trong đấu thầu liên quan đến ODA Nhật Bản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 3371/BKH-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Bích Đạt
Ngày ban hành: 14/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3371/BKH-QLĐT
V/v thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng trong đấu thầu liên quan đến ODA Nhật Bản

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ và Cơ quan khác ở Trung ương
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các Tập đoàn kinh tế nhà nước, các Tổng công ty nhà nước

 

Tháng 2/2009, tại Báo cáo của Ủy ban hỗn hợp Việt – Nhật, Chính phủ hai nước đã thống nhất thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng trong các dự án ODA Nhật Bản. Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) các trách nhiệm hỗ trợ thực hiện một số nội dung để đảm bảo thủ tục đấu thầu chặt chẽ và minh bạch hơn đối với các dự án ODA Nhật Bản

Căn cứ Báo cáo nêu trên, Bộ KH&ĐT thông báo để các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ, Cơ quan khác ở Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế nhà nước và các Tổng công ty nhà nước có dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản thực hiện và chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng trong đấu thầu liên quan đến ODA Nhật Bản trên cơ sở các nội dung được nêu tại văn bản kèm theo công văn này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các Ban Quản lý dự án và các đơn vị có liên quan phản ảnh ý kiến về Bộ KH&ĐT để kịp thời xem xét, xử lý.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Lưu Cục QLĐT, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Bích Đạt

 

THÔNG BÁO

THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG TRONG ĐẤU THẦU LIÊN QUAN ĐẾN ODA NHẬT BẢN
(Kèm theo công văn số 3371/BKH-QLĐT ngày 14 tháng 5 năm 2009)

Trên cơ sở cam kết giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản, Bộ KH&ĐT thông báo việc thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng trong đấu thầu liên quan đến ODA Nhật Bản như sau:

1. Các chủ dự án cần đảm bảo có sự tham gia của bên thứ ba độc lập và công bằng trong tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn và gói thầu xây lắp thuộc các dự án sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản. Bên thứ ba độc lập này là thành viên của Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý Đấu thầu (Bộ KH&ĐT) hoặc tổ chức, cá nhân khác có đủ năng lực và kinh nghiệm theo quy định của Luật Đấu thầu.

2. Các cơ quan thực hiện dự án cần thực hiện tăng cường năng lực về đấu thầu, đảm bảo việc đánh giá hồ sơ dự thầu và lựa chọn tư vấn được thực hiện một cách công bằng, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng. Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý Đấu thầu sẽ thực hiện các hoạt động tăng cường năng lực về đấu thầu nhằm mục đích này.

3. Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu thuộc Cục Quản lý Đấu thầu sẽ thực hiện kiểm toán về trình tự, thủ tục đấu thầu đối với các gói thầu do JICA lựa chọn.

4. Các chủ dự án cần cung cấp thông tin để đăng tải trên Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu như sau:

Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có giá trị trên 100 triệu Yên Nhật Bản cần cung cấp thông tin bao gồm: (1) tên, quốc tịch của các công ty tư vấn nộp hồ sơ dự thầu; (2) tên, quốc tịch của các công ty tư vấn được xếp hạng cao nhất; (3) tên, quốc tịch của các công ty tư vấn ký hợp đồng; (4) giá hợp đồng.

Đối với gói thầu xây lắp có giá trị trên 1 tỷ Yên Nhật Bản cần cung cấp những thông tin bao gồm: (1) tên, quốc tịch và giá dự thầu của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu; (2) tên, quốc tịch của các nhà thầu trúng thầu; (3) tên, quốc tịch của các nhà thầu ký hợp đồng; (4) giá hợp đồng.

Việc cung cấp thông tin thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu.

5. Bộ KH&ĐT và JICA sẽ xây dựng và công bố Các quy tắc ứng xử/Quy tắc đạo đức vào tháng 6/2009. Theo đó, các đơn vị liên quan và nhà thầu có trách nhiệm ký và tuân thủ Các quy tắc khi tham gia hoạt động đấu thầu.

6. Bộ KH&ĐT đang xây dựng hệ thống đấu thầu qua mạng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, tính minh bạch của các hoạt động đấu thầu và sẽ có thông báo cụ thể về việc áp dụng hình thức đấu thầu qua mạng trong thời gian thích hợp, theo quy định tại khoản 3 Điều 76 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 5/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3371/BKH-QLĐT về việc thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng trong đấu thầu liên quan đến ODA Nhật Bản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.005
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.218.53