Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3320/BKHĐT-QLĐT năm 2019 kiến nghị trong quá trình tham dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 3320/BKHĐT-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Đăng Trương
Ngày ban hành: 21/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3320/BKHĐT-QLĐT
V/v kiến nghị trong quá trình tham dự thầu

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Khởi Nguyên

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 3536/VPCP-ĐMDN ngày 02/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc giải đáp kiến nghị của Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Khởi Nguyên. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Quý Công ty như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 89 Luật đấu thầu, một trong các hành vi bị cm trong đấu thầu là cản trở đối với nhà thầu, nhà đầu tư, cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Theo đó, việc bên mời thầu không bán hoặc gây khó khăn cho nhà thầu trong việc tiếp cận hồ sơ mời thầu được coi là vi phạm quy định nêu trên.

Bên cạnh đó, ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 47/CT-TTg về việc chấn chnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước. Tại khoản 1 Mục 1 của Chỉ thị đã nêu rõ chủ đầu tư, bên mời thầu phải bảo đảm công khai, minh bạch toàn bộ quá trình phát hành hồ sơ mời thầu, tiếp nhận hồ sơ dự thầu. Nghiêm cấm mọi hành vi cản trở nhà thầu trong việc mua hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu.

Theo đó, pháp luật về đu thu và Thủ tướng Chính phủ đã có quy định cụ thể để xử lý hành vi cản trở việc tiếp cận hồ sơ mời thầu của nhà thầu. Liên quan đến kiến nghị của Quý Công ty về việc đính kèm hồ sơ mời thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiến hành xây dựng Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, trong đó dự kiến sẽ quy định nội dung bên mời thầu phải đính kèm file hồ sơ mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia khi đăng tải thông báo mời thầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn bản 3536/VPCP-ĐMDN ngày 02/5/2019 của Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (27b ngõ 27 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính ph
ủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Lưu: VT, Cục QLĐT (H.).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3320/BKHĐT-QLĐT năm 2019 kiến nghị trong quá trình tham dự thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


83
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.109.82