Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 321/TTg-DK về việc đặc cách đối với các dự án lọc hóa dầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 321/TTg-DK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 03/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 321/TTg-DK
V/v đặc cách đối với các dự án lọc hóa dầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 513/DKVN ngày 18 tháng 01 năm 2008); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 818/BKH-KTCN ngày 01 tháng 02 năm 2008), Công Thương (công văn số 1245/BCT-NL ngày 15 tháng 02 năm 2008), Xây dựng (công văn số 211/BXD-XL ngày 01 tháng 02 năm 2008), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 594/BTNMT-TĐ ngày 20 tháng 02 năm 2008) về đặc cách đối với các dự án lọc hóa dầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép chủ đầu tư các dự án lọc hóa dầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (các dự án phải mua bản quyền công nghệ) trong giai đoạn lập dự án đầu tư chỉ thực hiện thiết kế sơ bộ; thiết kế cơ sở được thực hiện ở giai đoạn sau.

2. Cho phép chủ đầu tư các dự án nêu trên được hoàn thành và trình duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án trước khi xin cấp phép xây dựng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: CN, TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, DK (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 321/TTg-DK về việc đặc cách đối với các dự án lọc hóa dầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.500
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112