Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 313/CP-CN ngày 04/03/2004 của Chính phủ về việc kết quả đấu thầu gói thầu số 9 và thực hiện trước công tác sơ tuyển 4 gói thầu thuộc giai đoạn 2 của Dự án Vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh (Lưu vực Nhiêu Lộc Thị Nghè)

Số hiệu: 313/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 313/CP-CN
V/v kết quả đấu thầu gói thầu số 9 và thực hiện trước công tác sơ tuyển 4 gói thuộc giai đoạn 2 của Dự án Vệ sinh môi trường TP. Hồ Chí Minh (lưu vực Nhiêu Lộc Thị Nghè)

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 

 - Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,
 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (các công văn số 6141/UB-ĐT ngày 26 tháng 11 năm 2003, số 6640/UB-ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2003) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 421/BKH-QLĐT ngày 20 tháng 01 năm 2004) về kết quả đấu thầu gói thầu số 9 (khảo sát, đánh giá bằng kỹ thuật vô tuyến CCTV và thiết kế cải tại cống cấp 2, cấp 3 hiện hữu) và việc thực hiện trước công tác sơ tuyển 4 gói thầu thuộc các hạng mục Nạo vét và cải tạo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (1 gói thầu) và hạng mục Thay thế, mở rộng hệ thống cống cấp 2, cấp 3 (3 gói thầu) của Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh (Lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu số 9 (thuộc giai đoạn 2) Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh (Lưu vực kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè với nội dung như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại các công văn nêu trên.

2. Chấp thuận cho Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện trước công tác sơ tuyển 4 gói thầu dự kiến thuộc giai đoạn 2 của Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời chỉ đạo triển khai tiếp các công việc theo đúng quy định hiện hành./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 313/CP-CN ngày 04/03/2004 của Chính phủ về việc kết quả đấu thầu gói thầu số 9 và thực hiện trước công tác sơ tuyển 4 gói thầu thuộc giai đoạn 2 của Dự án Vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh (Lưu vực Nhiêu Lộc Thị Nghè)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.088
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33